Custom Search

รายการบล็อก

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ภาค ก กพ ตรี

คำสั่ง     จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
ข้อ 6.      10     3     7     12     5     7     14     …
              1. 6                             2. 7                              3. 9                                4. 11
ข้อ 7.      ปีนี้ ก. อายุมากกว่า ข . อยู่ 5 ปี อีก 2 ปี ข้างหน้าอายุของ ก .จะเป็น 2 เท่าของ ข .อยากทราบว่าปีนี้ ก. 
              อายุเท่าไร
   1. 6 ปี                          2. 8 ปี                          3. 10 ปี                           4. 12 ปี
ข้อ 8.      พ่อค้าติดราคาสินค้าไว้สูงกว่าต้นทุน 50% แต่ลดราคาให้แก่ผู้ซื้อ 20% ของราคาที่ติดไว้ หากขายสินค้าดังกล่าวได้  พ่อค้าจะได้กำไรกี่ %
              1. 30%                        2. 25%                         3. 20%                           4. 18%
ข้อ 9.      บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงาน 30 คน เมื่อถึงวันปีใหม่ทุกคนจะต้องส่งบัตรอวยพรให้แก่กันและกัน อยากทราบว่าจะมีบัตรอวยพรรวมทั้งสิ้นกี่ใบ
              1. 870 ใบ                     2. 900 ใบ                     3. 920 ใบ                       4.960 ใบ
ข้อ 10.    ถ้ารัศมีของวงกลมเพิ่มขึ้น 40% อยากทราบว่าพื้นที่ของวงกลมเพิ่มขึ้นกี่%
              1. 40%                        2. 80%                         3. 96%                           4. 125%
ข้อ 11.    ถ้ารัศมีของวงกลมลดลง 20% อยากทราบว่าพื้นที่ของวงกลมลดลงกี่%
              1. 20%                        2. 36%                         3. 44%                           4. 64%
ข้อ 12.       แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชุดหนึ่งมี 10 ข้อ ถ้าทำถูกจะได้ข้อละ 10 คะแนน ถ้าทำผิดจะถูกหักออกข้อละ 3 คะแนน นายเปรมศักดิ์ ณ  คลองประปา ทำข้อสอบทุกข้อได้คะแนน 61 คะแนน อยากทราบว่าเขาทำข้อสอบดังกล่าวถูกมากกว่าผิดอยู่กี่ข้อact group

                   1. 3 ข้อ                                  2. 4 ข้อ                                  3. 5 ข้อ                                     4. 6 ข้อ
ข้อ 13.       แอลกอฮอล์เข้มข้น 50% จำนวน 5 ลิตร ผสมกับแอลกอฮอล์เข้มข้น 30% จำนวน 15 ลิตร จะได้แอลกอฮอล์ผสมใหม่เข้มข้นกี่ %
                   1. 32%                                  2. 33.5%                               3. 35%                                     4. 38%
ข้อ 14.       นางสาวพิมพ์นภา ณ คลองแสนแสบขับรถจากกรุงเทพฯ ไปชลบุรี ขาไปขับด้วยความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขากลับขับรถกลับเส้นทางเดิมด้วยความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จงหาความเร็วเฉลี่ยของการขับรถขับรถไป-กลับ กรุงเทพฯ – ชลบุรีในครั้งนี้
                   1. 94 กม./ชม.                       2. 96 กม./ชม.                       3. 100 กม./ชม.                        4. 108 กม./ชม.
ข้อ 15.       คนงาน 7 คน ขุดบ่อ 15 บ่อใช้เวลา 2 วัน ถ้าใช้คนงาน 4 คน ขุดบ่อในเวลา 7 วัน จะขุดได้กี่บ่อ
                   1. 30 บ่อ                               2. 32 บ่อ                                3.35 บ่อ                                    4. 40 บ่อ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น