Custom Search

รายการบล็อก

วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

แนวข้อสอบนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน กรมการขนส่งทางบก

1. เครื่องยนต์ 4 จังหวะ ประกอบด้วยจังหวะการทำงานตามลำดับที่ถูกต้องคือลักษณะใด
. ระเบิด - คาย - อัด - ดูด
. ระเบิด - คาย - ดูด - อัด
. ดูด - คาย - ระเบิด - อัด
. ระเบิด - ดูด - คายอัด
ตอบ ข. ระเบิด - คาย - ดูด - อัด

2. เครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวเทียนจะจุดประกายไฟในตำแหน่งใด
. ลูกสูบเลื่อนขึ้น ถึงศูนย์ตายบนในจังหวะคาย
. ลูกสูบเลื่อนลง ถึงศูนย์ตายล่างในจังหวะระเบิด
. ลูกสูบเลื่อนลง หลังศูนย์ตายบนในจังหวะระเบิด
. ลูกสูบเลื่อนขึ้น ก่อนถึงศูนย์ตายบนในจังหวะอัด
ตอบ ง. ลูกสูบเลื่อนขึ้น ก่อนถึงศูนย์ตายบนในจังหวะอัด
3. หน้าที่ของแหวนลูกสูบคืออะไร
. ลดแรงดันในกระบอกสูบ
. ลดอาการสั่นของลูกสูบ
. ป้องกันแรงอัดรั่ว
. เพิ่มความแข็งแรงให้กับลูกสูบ
ตอบ ก. ลดแรงดันในกระบอกสูบ


4. ประแจชนิดใดที่ไม่ควรใช้ขันโบลท์หรือนัตจนแน่นเพราะจะทำให้หัวโบลท์หรือนัตเสีย
. ประแจปากตาย
. ประแจก๊อกแก๊ก
. ประแจแหวน
. ประแจกระบอก
ตอบ ก. ประแจปากตาย

5. ระยะพิทธ์ หมายถึง
. จำนวนเกลียวทั้งหมด
. ความยาวเกลียว
. ระยะห่างระหว่างยอดพันเกลียว
. เส้นผ่านศูนย์กลางโดนเกลียว
ตอบ ค. ระยะห่างระหว่างยอดพันเกลียว

6. วัตถุไวไฟไม่ควรเก็บไว้ในที่ใด
. โรงจอดรถ
. ห้องปั๊มน้ำ
. ห้องมอเตอร์ไฟฟ้า
. ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์
ตอบ ค. ห้องมอเตอร์ไฟฟ้า

7. เครื่องมือใดที่ใช้วัดทั้งขนาดความโตภายนอกภายในหรือความลึกของชิ้นงาน
. ไดอัลเกจ
. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
. ฟิลเลอร์เกจ
. บรรทัดเหล็ก
ตอบ ข. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์

8. การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ดูได้จากอะไร
. ดูจากไอเสียจะมีสีขาว
. ดูจากไอเสียจะมีสีดำ
. ดูจากอาการสั่นของเครื่องยนต์
. ดูจากไอเสียจะมีสีฟ้าอ่อน
ตอบ ค. ดูจากอาการสั่นของเครื่องยนต์

9. การวัดความคดของเพลาลูกเบี้ยวใช้เครื่องมือใด
. ไดอัลเกจ
. ฟิลเลอร์เกจ
. ไมโครมิเตอร์
. เวอร์เนียร์คาร์ลิบเปอร์
ตอบ ก. ไดอัลเกจ

10. ไฟเตือนความดันน้ำมันหล่อลื่นสว่างขึ้นหรือกระพริบเกิดจากสาเหตุใด
. น้ำมันหล่อลื่นมีความหนืดสูงเกินไป
. น้ำมันหล่อลื่นสกปรกมาก
. น้ำมันหล่อลื่นลดลง
. ปริมาณน้ำมันหล่อลื่นสูงเกินกำหนด
ตอบ ค. น้ำมันหล่อลื่นลดลง

 11. มีน้ำมันเครื่องเข้าไปในระบบน้ำหล่อเย็นเกิดจากสาเหตุใด
. ปะเก็นฝาสูบรั่ว
. ปะเก็นอ่างน้ำมันเครื่องรั่ว
. เติมน้ำมันเครื่องเกินพิกัด
. ความดันน้ำมันเครื่องสูงเกินพิกัด
ตอบ ก. ปะเก็นฝาสูบรั่ว

12. น้ำมันเบรกหกถูกสีรถยนต์จะต้องทำอย่างไร
. รีบลาดด้วยน้ำร้อนล้างทันที
. รีบลาดด้วยน้ำเย็นล้างทันที
. รีบเช็ดด้วยผ้าสะอาด
. ผ้าชุบน้ำมันเบ็นซินเช็คให้สะอาด

ตอบ ข. รีบลาดด้วยน้ำเย็นล้างทันที

13. น้ำยาอิเล็กไตรไลท์ของแบตเตอร์รี่กระเด็นเข้าตาควรปฏิบัติอย่างไร
. ใช้ผ้าสะอาดเช็ดโดยทันที
. ใช้แอลกอฮอล์เช็ดโดยทันที
. ล้างด้วยน้ำสะอาดโดยทันที
. ใช้น้ำสบู่ล้างโดยทันที
ตอบ ค. ล้างด้วยน้ำสะอาดโดยทันที

14. เครื่องมือที่ใช้วัดความตึงสะพานคืออะไร
. Belt Filler Wrench
. Belt compressor gauge
. Belt strieng gauge
. Belt tension gauge
ตอบ ง. Belt tension gauge
15. สายพานไทมิ่งของเครื่องยนต์ควรเปลี่ยนเมื่อใด
. เมื่อครบอายุการใช้งานตามคู่มือกำหนด
. เมื่อเกิดเสียงดังขณะติดเครื่องยนต์
. เมื่อมีการเปลี่ยนรอกกดสายพาน

. เปลี่ยนทุก ๆ 50,000 กิโลเมตร
ตอบ ก. เมื่อครบอายุการใช้งานตามคู่มือกำหนด

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น